Wie zijn we?

 

Our website address is: https://de.herbergoerthout.nl.

 •  – hiermee kan een gebruiker Google tracking aan of uitschakelen
 •  -hiermee kan een gebruiker Google fonts aan of uitschakelen
 •  -hiermee kan een gebruiker Google Maps aan of uitschakelen
 •  -hiermee kan een gebruiker video insluiten aan of uitschakelen

Welke persoonlijke data verzamelen we en waarom?

Onze contactgegevens:
Herberg Oer ‘t Hout
Raadhuisstraat 18
9001 AG Grou
+31 (0)566 621 528
info@herbergoerthout.nl

Privacyverklaring

Herberg Oer ‘t Hout, gevestigd aan Raadhuisstraat, 9001 AG Grou, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Herberg Oer ‘t Hout verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt;
 • Gezondheid, zoals dieetwensen of rolstoelgebruik.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Herberg Oer ‘t Hout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Reserveren van activiteit, een arrangement of overnachting bij Herberg Oer ’t Hout;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Herberg Oer ’t Hout verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Herberg Oer ‘t Hout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

NAW-gegevens

Onbeperkt

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).

Telefoonnummers

Onbeperkt

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).

Emailadressen

Onbeperkt

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).

Gegevens over iemands gezondheid, zoals dieetwensen

Onbeperkt

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).


Delen van persoonsgegevens met derden

Herberg Oer ‘t Hout verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Herberg Oer ‘t Hout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Herberg Oer ’t Hout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@herbergoerthout.nl

Zo kunt u de gegevens die bij ons bekend zijn opvragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Herberg Oer ‘t Hout en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@herbergoerthout.nl.